Studentens karaktär och de lärdas avvisningar

Denna sorts kamp kräver tvivelsutan tålamod, ren avsikt och praktiserad kunskap för att den skall bära frukt. Den behöver även gudsfruktan, ärliga studier och ett helt liv som ägnas åt inlärning och undervisning. Också tacksamhet gentemot Allâhs gåvor, avhållsamhet, fromhet, givmildhet och föreskrivna etiketter är ett måste. Kallaren skall även förse sig med vänlighet, ömhet, lugn och tolerans och undvika deras motsatser.

Med det sagt får ingen tänka dåligt om Salafs lärda som avvisar de oliktänkande innovatörerna bara för att man sympatiserar med dem eller underordnar sig någon av de vilsna Ahl-ul-Bid´as ledare. Det är det tänket som Allâh har förbjudit. Akta er därför å det noggrannaste för att likna dem som omtalades av Allâh när Han sade:

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

Ja, det gick så långt att ni frågade er om profeten och de troende alls skulle komma tillbaka till de sina, vilket innerst inne föreföll er vara det bästa [som kunde hända]. Och i ert stilla sinne tänkte ni onda tankar eftersom ni är onda människor!”1

Må Allâh skydda oss och alla andra muslimer mot dåliga tankar om de troende och djävlarnas viskningar. Allâh är de gudfruktigas beskyddare och Han skall upphöja sanningen och religionen. Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och alla andra som rättar sig efter dem fram till Domedagen.

148:12