Studentens högmod

Ögontjäneri är att en person talar på ett sätt som får folk att tro att han är lärd.

Arrogans är att förkasta sanningen. Den uppstår i samband med debatter och fanatiska inställningar till åsikter eller rättsskolor. Du kan se hur den arrogante ser ned på andra och förkastar sanningen eftersom den inte är överensstämmande med hans åsikt.

Högmod är följderna av egenkärlek, som att man framstår som en stor lärd. Exempel på det är att de lärde i ett land har en viss klädstil. Nybörjaren tar på sig de stora lärdes kläder för att folk skall tro att han tillhör dem. Det är högmod.