Studentens förhållande till läraren som hyllar Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Vilken plikt har studenten om han hör sin lärare prisa vilsna grupper? Skall han fördöma honom, ta det med administrationen eller tiga?

Svar: Han skall råda honom hemligt. Om han accepterar det tillkommer Allâh lov och pris. Om han inte accepterar det får han vända sig till administrationen och berätta det för dem så att de får sätta stopp för honom.