Studentens förhållande till Ibn-ul-Qayyims bok ”ar-Rûh”

Fråga: Vad säger ni om Ibn-ul-Qayyims bok ”ar-Rûh”?

Svar: Jag har läst delar ur boken och inte hela. Flera lärda har berättat för mig att den består av saker och ting som kan diskuteras. Förmodligen skrev han den när han var ung och innan han uppnådde sin granskningsförmåga som han fick tack vare sitt umgänge med Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och godtagande av Qur’ânen och Sunnah. Jag har som sagt inte läst ut hela boken. Flera lärda har berättat för mig att den består av saker och ting som kan diskuteras. En student tar hänsyn till bevisen. Han bryr sig inte om vad den ena eller den andra författaren säger. Sanningen känns inte vid via männen; det är männen som känns vid via sanningen. När sanningen klargörs i en persons ord är det obligatoriskt att acceptera den.