Studentens fälla

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Hilyati Tâlib-il-´Ilm, sid. 167-168

Vissa människor har bråttom med att nå kunskapens topp, varför de får folk att tro att de besitter djup kunskap och är genier. Det är såklart ett väldigt stort fel. Inte nog med att de ljuger, de för även folk bakom ljuset. Dessutom medför egenskapen att människan får egenkärlek och obefogat börjar se upp till sig själv. Hur många studenter och dyrkare har inte gått rakt in i fällan på detta vis! Däremot avslöjas de snabbt. Rätt som det är blottas de när de säger något som är en solklar lögn eller yrar. Således sade Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh):

Till kunskapen hör att du säger att du inte vet när du inte vet.”

Vissa lärde säger att ”Jag vet inte” utgör halva kunskapen. Faktum är att den utgör hela kunskapen.