Studentens bortkastade tid

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

Hoppa inte mellan kortfattade böcker i onödan. Det är en tristess.”

Att hoppa från en kortfattad bok till en annan dito, eller till en bok som inte är kortfattad, är en väldig sjukdom. Så avbryter studenten sina studier och slösar bort sin tid. Varje dag läser han en ny bok. Varje stund läser han en ny bok. Det är fel. Om du har bestämt dig för att läsa en bok, så skall du fortsätta med den. Läs inte ett kapitel ur en bok för att sedan hoppa över till en annan bok. Det är bara bortkastad tid.