Studentens avsikt vid det islamiska universitet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 177

Lyssna till denna hadîth: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lär sig kunskap som uppnås för Allâhs (ta´âlâ) ansiktes sak i syftning på att anskaffa sig något jordiskt, skall inte få känna doften av paradiset på Domedagen.”1

Denna hadîth är ett konkret bevis för att studenten måste studera för Allâhs (´azza wa djall) sak, inte för att uppnå något jordiskt ändamål såsom pengar, status, ledarskap, respekt eller stolthet. Han ska bara studera för att sprida Allâhs föreskrift bland Allâhs slavar. Därför påminner jag er studenter om och om igen att ha rena avsikter för Allâhs sak.

Låt mig fråga er en sak: Vem ska försvara er föreskrift om inte ni själva? Ingen. Vem ska försvara Allâhs föreskrift om inte muslimerna? Vem ska försvara Allâhs föreskrift när den angrips såväl ideologiskt som militärt? Ingen annan än de lärde som kämpar för att sprida Allâhs föreskrift försvarar den. Måhända erhåller de samma belöning som kämpen på fronten. Se därför till att ha rena avsikter. Studera för Allâhs sak. Kom inte till detta universitet för att uppnå status eller position, utan för att bevara Allâhs föreskrift.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (105).