Studentens användning av sociala medier

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

https://www.youtube.com/watch?v=UozevJUzYUw

Idag finns det många faktorer som lockar från kunskap; moderna tillvägagångssätt. Dagens studenter överdriver med sociala medier som Twitter och Youtube. De går igenom olika kanaler. Hur länge ska det pågå? Nyttja dem i den mån du behöver dem. Det är kunskapen som är grundläggande. Annars kommer du mista kunskapen stegvis. Vad ska man då säga om du är genomsyrad av allt detta? Du kommer att tappa bort dig själv. Ta Twitter som exempel; du talar inför miljarder människor över hela jordklotet. Ska du ha koll på hela världens befolkning? Det är olämpligt. Det är till och med ovärdigt. Man ska inte ens ha koll på individen bredvid sig, än mindre på hela världen. Det är alltså olämpligt. Sociala medier ska alltså bara nyttjas i den behövliga mån som krävs för att stödja religionen. I övrigt är användning av sociala medier i underhållande syfte ingen föreskriven underhållning. Lägg till det att om användning av sociala medier påverkar människans kunskap, dyrkan eller fromhet negativt, är katastrofen än större varför användningen måste kontrolleras.