Studenten sträcker inte fram sin hand

Till studentens stora intresse hör att han inte längtar efter vad folk har. Gör du det och folk ger dig, tar de kontroll över dig. Tjänster är kontroll. Om en person ger dig ett öre märker du hur hans hand hamnar över din. Hadîthen säger:

”Den högre handen är bättre än den lägre handen. Den högre handen skänker och den lägre handen tigger.”1

Den högre handen ger medan den lägre tar. Titta inte på vad folk har. Sträck inte fram din hand. Man behöver inte ens ta emot vatten till tvagning. Istället för att någon ska göra dig en tjänst och ha en hake på dig får du göra Tayammum. Detta trots att den förmögne måste bruka vatten till tvagning. Således skiljer de lärde på personen som kan köpa vatten och få vatten; den som kan köpa vatten måste göra det, ty köp är ingen tjänst. Däremot behöver du inte ta emot skänkt vatten då givarens tjänst halshugger dig.

Men om givaren inte ser så på saken och kanske till och med tycker att du gör honom en tjänst när du brukar hans vatten eller att skänken sker mellan personer (som fadern med sin son eller syskonen) som inte ser den som en tjänst, upphör problemet. Upphör problemet upphör också domen. Oavsett hör det till studentens starka och brinnande intresse att inte bry sig om vad andra har.

1Muslim (1036).