Studenten som inte motsvarar de lärdas skor

Fråga: Det finns studenter som säger att man inte skall ta hänsyn till villkoren för Idjtihâd som vissa lärda nämner. Ty varken följeslagarna eller efterföljarna hade de omnämnda kriterierna…

Svar: De var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) elever. Hade de inte kriterierna? Har man inte de kriterierna om man tar kunskap direkt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Fri är Allâh från brister! Så naivt sagt! Har de inte kriterierna? Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) elever? Efterföljarna studerade under följeslagarna. De var deras elever. Har de inte kriterierna? Du är ingenting jämfört med dem. Du har inte ens kunskap som motsvarar deras sandaler. Hur kan du prata sådär och säga att de lärda har fel?

Du som pratar sådär; är du som Imâm Abû Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm ash-Shâfi´î och Imâm Ahmad? Är du som de? Det är de som var Mudjtahidûn eftersom de levde upp till villkoren för Idjtihâd.