Studenten skall lyssna väl och inte upprepa frågan

Studenten skall inte upprepa frågan som han kan och förstår. Det är slöseri med tid och kan irritera läraren. az-Zuhrî sade:

”Det är jobbigare att upprepa ett tal än att bära på en klippa.”

Studenten skall inte slarva med lyssnandet och förståelsen eller tänka på något annat eller prata med någon för att sedan be läraren upprepa vad han har sagt. Det är ett dåligt uppförande. Studenten skall lyssna på lärarens tal och koncentrera sig på vad han säger från första början. Vissa Mashâyikh brukade inte upprepa sina ord och på så sätt straffade de frågeställaren ytterligare.

Om studenten inte hör lärarens ord på grund av avstånd eller om han inte förstår honom, får han be läraren upprepa så att han kan förstå. Han skall dock ursäkta sig först och fråga på ett fint sätt.