Studenten skall betrakta sig själv som okunnig

Fråga: Ibland händer det att studenten känner att han har nått en hög grad av kunskap och ibland känner han att han är okunnig. Vad beror det på och vad råder ni studenterna?

Svar: Människan är okunnig ehuru hon har lärt sig mycket. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

”Av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott].”1

Det hon inte vet är mer än det hon vet. Människan skall betrakta sig själv som försumlig med en nedsatt kunskap. Hon skall inte tro att hon har uppnått någon hög grad av kunskap. Det är ett bedrägeri som kommer att hindra henne från studierna. Kunskapen har inget slut. Muslimen skall lära sig det han kan. Den som säger att han är kunnig är i själva verket okunnig.

117:85