Studenten och politiken

Fråga: Är det korrekt att studenten går in i politiken och sysselsätter sig med den i stället för studierna?

Svar: Politiska frågor tillkommer de inflytelserika och inte vanliga individer och lekmän. De skall inte gå in i dessa frågor. Vid behov tas dessa frågor med de inflytelserika bland de lärda och dem som har något att säga till om. Skulle vi däremot redan ha ett maktinnehav, är vår uppgift att lyssna och lyda. I detta fall får ingen blanda sig.