Studenten och index

Hadîthen bevisar att en person som kommer för ett visst ändamål skall utföra det innan allting annat. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

”Var i ditt hem vill du att jag skall be?” Då sade han: ”Allâhs sändebud! Vi har lite mat.”

Men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville inte äta förrän han hade slutfört det som han hade kommit för, nämligen bön på en viss plats. Den här principen är nyttig och viktig och hjälper en människa att uppnå sina mål utan att vara tankspridd och ha flera bollar i luften samtidigt.

Till det hör även om du söker efter en viss fråga i en bok och letar i dess innehållsförteckning. Medan vissa människor letar i innehållsförteckningen hittar de andra intressanta kapitel. De börjar läsa i dem och därmed förlorar de tid. Det slutar med att de inte uppnår sitt mål. Det är slöseri med tid. Därför råder jag studenterna som letar efter en viss dom och tittar i innehållsförteckningen och hittar något intressant att inte läsa det. Ignorera det för att ta vara på tiden, samla tankarna och uppnå målet.