Studenten månar om enighet och undviker provokationer

Ett av studenternas drag är att de strävar efter det som nyttar dem själva och människorna och håller sig borta från det som skadar dem själva och människorna. Därför beskrivs de lärda som ”Samlingen”. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Samlingen när han tog upp de olika sekterna och sade:

”Alla skall till Elden bortsett från en; Samlingen.”

Imâm Ahmad blev frågad om Samlingen varpå han sade:

”De är Ahl-ul-Hadîth.”

I en annan rapportering sade han:

”De är de lärda.”

at-Tirmidhî sade i ”al-Djâmi´”:

”De är de lärda.”

Ett av de lärdas viktigaste drag är att de strävar efter att ena människorna om den sanna religionen och sina makthavare och håller sig borta från allt som provocerar fram såväl stora som små prövningar. Det här draget har Ahl-us-Sunnahs imamer och Salafs anhängare haft från begynnelsen fram till idag och kommer att vidhålla det fram till Domedagen. Således beskrivs de lärda i form av Samlingen. Ty de kämpar efter de båda samlingarna; samlad religion och samlade kroppar.