Studenten i byn med gravvård

Fråga: Hur skall en student förhålla sig om det finns en gravvård1 i hans by?

Svar: Han skall kalla till Allâhs religion och klargöra att det är avguderi och olovligt. Han skall klargöra och upprepa sina råd. Förhoppningsvis kommer Allâh att gagna med dem. Han skall inte låta människorna vara, tycka att det är lönlöst och tiga om han klarar av att klargöra, råda och sprida kunskap.