Student vill inte gifta sig

Fråga: Vissa studenter vill inte gifta sig. De menar att giftermål distraherar från studierna och att de flesta av dagens kvinnor bistår inte studenterna med studierna – tvärtom. De förmodar att de inte skall falla i synd trots att prövningar lurar bakom alla hörn. Vad råder ni dem?

Svar: Giftermål hindrar inte studier. Det bistår studier. Giftermål inger ro i personen och ger honom möjligheten att söka kunskap på heltid. Giftermål bistår alltså studier.