Student säger att ´Uthmâns böneutrop är innovation

Fråga: Vi har en student i Indien som säger att fredagsbönens första böneutrop är en innovation liksom firandet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Får vi studera under honom?

Svar: Nej. Det är ingen innovation. Det var den renlärige kalifen ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) som införde det första böneutropet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna.”1

Den där mannen är ignorant. Han känner inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller de renläriga kalifernas rättighet.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).