Student måste bevittna förlossningar för diplom

publicerad
11.12.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (809)

Fråga: Under medicinska studier blir studenten tvungen att bevittna förlossningar. Förlossningarna är trots allt inte hans inriktningsområde. Men om han skulle vägra medverka, finns det en risk att han inte får sin examen. Är det tillåtet för honom att titta på och närvara?

Svar: Det är tillåtet enligt dem som säger att målet främjar medlet. Det är med andra ord inte tillåtet.