Student ger Fatâwâ till lekmännen

Publicerad: 2011-06-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5413
https://www.youtube.com/watch?v=h9WGMPWeY48

 

Fråga: Är det tillåtet för personen som har studerat i Sharî´ah-fakulteten och varit med på vissa lektioner att framföra utslag eller ge sin personliga åsikt om han frågas av lekmännen?

Svar: Om han är berättigad till det och känner till svaret med bevisen ur Qur’ânen och Sunnah från de lärdas ord och inte bara de lärdas ord utan beviset som de använder sig av, är ingen skada skedd att svara.