Student från det islamiska universitetet blir Ash´arî

Fråga: En person har tagit sin universitetsexamen från det islamiska universitetet i vilket han studerade Salafs lära i fyra år. Efter universitetsexamen visade han allt mer att han är Ash´arî och började till följd därav förneka högheten och många andra egenskaper. Anses hans studier vid universitetet vara tillräckliga för att han skall ha fått reda på sanningen och för att stämplas som en innovatör?

Svar: Först och främst ber jag Allâh vägleda vår broder till det korrekta och Salafs lära samt rädda honom från de falska lärorna. Det är vår plikt att be för honom.

För det andra har han fått reda på sanningen om han undervisades av Salafiyyûn utmed Salafs metodik. Vi vet inte vem som undervisar trosläran. Men jag anar starkt att alla som undervisar trosläran har Salafs lära. I så fall har han fått reda på sanningen.

Jag råder mannen att frukta Allâh och att han lämnar denna falska lära som motstrider Salafs lära och att han endast låter sig dömas av det som följdes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.