Student fotograferar folk med mobilen

Fråga: Vissa studenter fotograferar med mobilerna folk som sitter bredvid dem utan att be dem om tillstånd och vissa vill inte ens bli fotograferade. Är det tillåtet?

Svar: Avbildning är inte tillåten ehuru de skulle vilja bli fotograferade. Det är inte tillåtet att avbilda levande skapelser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna. Det är inte tillåtet ändock de skulle gå med på det. Avbildning är bara tillåten vid nöd. Då är den harmlös. Om det inte är nöd och syftet är minne och annat så är det inte tillåtet.