Student ber inte Fadjr i tid

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 167

Fråga: När det är dags att be Fadjr eller ´Asr, väcker jag mina rumskamrater till bön. Trots upprepade väckningar stiger de inte upp. Istället gör de narr av mig och ber Fadjr och ´Asr först 06:00 respektive strax innan solnedgång. Vad säger ni om det?

Svar: De gör tvivelsutan ett väldigt stort fel. De är studenter och studenter ska vara de första som efterlever den plikten. Det är inte tillåtet för den förmögne att utelämna samlingsböner oskäligt, och det är inte tllåtet att be efter bönetiden oskäligt. Den som ber efter att bönens tid har gått ut kommer inte att få sin bön accepterad om han så ber 1000 böner. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Den som ber en bön efter dess tid har gjort en handling som inte stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak varför den är avvisad.

1Muslim (1718).