Student ber för muslimer och makthavare

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 508-509

Under sin dyrkan ska studenten be Allâh korrigera muslimerna, skona deras dogm och skydda dem mot ondska och synder. Det är också bra att be för särskilda individer som har gjort honom väl eller folk som han har en god uppfattning om. Han ska också lägga vikt vid att be för den muslimske makthavaren, ty makthavarens rättfärdighet gagnar både land och folk. Han ska be för makthavarnas framgång, riktighet, vägledning och gudsfruktan. Han ska inte se ned på sig själv och ifrågasätta sin åkallan; be i alla fall. Be inte bara för makthavarnas person; be för deras rättfärdighet, riktighet och bistånd till sanningen och de sanningsenliga. Be mot osanningen och de osanningsenliga, be att Allâh skyddar detta land, dess dogm och dess karaktär mot all ondska. Imâm Ahmad, Fudhayl bin ´Iyâdh och andra brukade säga:

Om jag hade vetat att jag har rätt till en bönhörd bön, skulle jag bett för makthavaren.”1

En rättfärdig och riktig makthavare motsvarar hjärtat i kroppen. Om hjärtat är bra, är resten av kroppen också bra. Hadîthen säger:

I kroppen finns en köttbit; om den är sund är resten av kroppen också sund, och om den är osund är resten av kroppen också osund. Det är helt visst hjärtat.”2

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (28/391) och Kashshâf-ul-Qinâ´ (2/37).

2al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).