Student återvänder till föräldrarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Får studenten återvända till sina behövande föräldrar om de bor i ett prövande område?

Svar: Han får återvända till dem samtidigt som han håller sig borta från och undviker prövningar. Han får återvända till sina föräldrar och vara bra mot dem.