Strykningen över strumporna hör till trosläran

al-Barbahârî sade:

”Det är Sunnah att man gör Mash över läderstrumporna.”

Mash över läderstrumporna tillhör Sunnah. Frågan har adderats till de trosrelaterade frågorna då vissa innovatörer förnekade den. Några av dem är Khawâridj och Shî´ah. Deras argument är att handlingen inte nämns i Qur’ânen. Handlingen är däremot bekräftad i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah via flera följeslagare. Att frågan förnekas är ett av Ahl-ul-Bid´ahs kännetecken. Å andra sidan bekräftar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah den då den är bevisad.