Strykning över läderstrumporna

Publicerad: 2010-09-01
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/45-52)

 

Det är tillåtet med strykning över läderstrumpor, galoscher, strumpor, turbaner och spjäla1.

Ahmad bin Hanbal har två åsikter huruvida det är tillåtet med strykning över mössor och kvinnans huvudslöja som är knuten runt halsen.

Ett av villkoren, är att hela klädesplagget tas på samtidigt som man befinner sig i ett fullbordat, rent tillstånd. Det enda undantaget är spjälan enligt en av Ahmads åsikter.

Den ickeresande får stryka i ett dygn och den resande får stryka i tre dygn. Det enda undantaget är personen med spjäla. Han stryker till dess att han tar av den.

Tiden för strykningen börjar efter att tvagningen brutits efter att strumporna har trätts på. Ahmad har en annan åsikt som säger att den börjar efter strykningen.

Den som inleder sin strykning på resande fot och kommer hem, fullbordar strykningen som ickeresande. Om han inleder sin strykning hemma och sedan reser, eller tvivlar på var han inledde sin strykning, fullbordar han strykningen som om han vore hemma. Ahmad har en annan åsikt som säger att han gör det som resande. Den som bryter tvagningen och sedan ger sig ut på resa innan strykningen, stryker som en resande.

Det är endast tillåtet att stryka över klädesplagget om det täcker det obligatoriska samt att det sitter fast på kroppsdelen av sig själv. Om klädesplagget är ihåligt så att man ser en del av foten, eller vitt så att man ser fotknölen, eller genomskinligt så att det beskriver foten, eller att det faller av foten när man går eller att man binder fast tyg – i dessa fall är det inte tillåtet att stryka över det.

Om man tar på sig läderstrumpor och därefter ännu ett par innan man bryter tvagningen, tillåts strykning över det översta paret utan att stryka över det nedersta paret och hälen.

Sedan läggs händerna på tårna. Därefter drar man upp dem mot skenbenet.

Det är tillåtet att stryka över turbanen som är knuten runt halsen om den täcker hela huvudet förutom det som traditionellt sett är avtäckt. Det är inte tillåtet om turbanen inte är knuten runt halsen så länge den inte har en svans. I så fall är det tillåtet enligt en av Hanâbilahs åsikter.

Strykningen är giltig även om endast merparten av strumpan stryks. Det har också sagts att den inte är giltig och att hela måste strykas.

Det skall strykas över hela spjälan om det inte överskrider det drabbade området.

När foten blir synlig eller när huvudet blir synligt, eller när tiden går ut, upphör det rena tillståndet. Ahmad har också en annan åsikt som säger att det räcker med att stryka huvudet och tvätta fötterna.

Det är emellertid inte tillåtet att stryka om det rör sig om en större orenhet. Det enda undantaget är spjälan.