Stryk, aga och ingen lek

Jesus Syraks vishet 30:1

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

1Den som älskar sin son agar honom ofta,

då kommer han till slut att få glädje av honom.

2Den som fostrar sin son får nytta av honom

och kan vara stolt över honom inför sina bekanta.

3Den som undervisar sin son väcker fiendens avund

och får glädjas över honom inför vännerna.

4När fadern har dött är det som om han inte var död,

ty han lämnar kvar en som är hans avbild.

5Medan han lever gläds han åt anblicken,

och när han dör känner han ingen grämelse.

6Åt sina fiender efterlämnar han en hämnare

och åt sina vänner en som återgäldar deras godhet.

7Han tar vård om sin son och förbinder hans sår

och känner oro var gång han skriker.

8En häst som inte rids in blir självsvåldig,

och en son som inte tuktas blir en vildhjärna.

9Kela med ditt barn, och han blir en skräck för dig;

lek med honom, och han blir din sorg.

10Skratta inte med honom, ty då får du lida med honom,

och till slut sitter du där och gnisslar tänder.

11Lämna honom ingen frihet när han är ung.

12Ge honom stryk medan han är barn,

så att han inte blir självsvåldig och visar dig olydnad.

13Fostra din son och sätt honom i arbete,

så att inte hans tygellösa liv blir ditt fall.