Strunta i den andres åsikt

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/304)

Shaykh Muwaffaq-ud-Dîn (rahimahullâh) sade:

”Salaf förbjöd sittningar med Ahl-ul-Bid´a, läsning i deras böcker och lyssning till deras tal.”

Därefter sade han:

”Om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras efterföljare, på alla platser och i alla tider, var enade om att det är obligatoriskt att följa Qur’ânen och Sunnah, undvika skolastik, beskylla skolastiker för innovation, bojkotta dem och underrätta om deras kätteri och innovation, bevisar det att den andres åsikt är falsk varför ingen ska bry sig om den eller låta sig luras av den.”