Strumporna skall tas på efter tvagningen

al-Bukhârî sade:

206 – Abû Nu´aym berättade för oss: Zakariyyâ’ berättade för oss, från ´Âmir, från ´Urwah bin al-Mughîrah, från sin fader som sade:

”Jag var på en resa med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När jag gick ned för att ta av honom läderstrumporna sade han: ”Låt dem vara. Jag tog på dem i ett rent tillstånd” och strök ovanpå dem.”

Bevisar detta att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvättade först högerfoten och sedan trädde på den läderstrumpan och därefter vänsterfoten och sedan trädde på den läderstrumpan? Eller betyder det att han trädde på läderstrumporna efter att ha fullbordat tvagningen?

De lärda har delade åsikter om det. Vissa säger det ena och somliga säger det andra. Det är emellertid säkrast att gå efter den andra åsikten. Ty det finns hadîther som klargör att han tog på sig läderstrumporna efter tvagningen. Ordet ”tvagning” tillämpas inte förrän alla kroppsdelar har tvättats. Därför är det säkrast att ta på läderstrumporna först när tvagningen har fullbordats och båda fötterna har tvättats.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har den första åsikten och säger att den som tvättar högerfoten och trär på den läderstrumpan och sedan vänsterfoten och trär på den läderstrumpan har i själva verket tagit på dem i ett rent tillstånd. Men i och med att det är högt i tak i den här sakfrågan, så tycker jag inte att man skall ta på dem innan tvagningen är fullbordad. Skulle någon ställa dig den här frågan efter att ha bett med en tvagning däri han tog på sig den högra strumpan innan han tvättade vänsterfoten, så skall du inte befalla honom att ta om bönen. Säg bara åt honom att inte göra så i fortsättningen.