Strid mot ledarna är en av Ahl-ul-Bid´ahs principer

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om ledarna:

”Ge dem deras rättigheter och be Allâh om era rättigheter.”1

Därför hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer att inte strida mot ledarna och att inte strida under prövningar. Vad gäller Ahl-ul-Ahwâ’, som Mu´tazilah, anser de att strid mot ledarna är en av deras religions principer. Mu´tazilah har fem principer i sin religion:

1 – Tawhîd som går ut på att förneka egenskaperna.

2 – Rättvisan som går ut på att förneka ödet.

3 – Nivån mellan två nivåer.

4 – Det verkställda hotet.

5 – Påbud av gott och förbud av ont som går ut på att strida mot ledarna.

1 Ahmad (1/384).