Strängt förbjudet att likna de otrogna

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Troende! Säg inte: ”Hör på oss!” Säg hellre: ”Ha tålamod med oss” – och lyssna [till hans ord]; ett plågsamt straff väntar de otrogna.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit skickad med svärdet innan Stunden till dess att Allâh dyrkas och ingen sätts vid Hans sida. Mitt uppehälle kommer från mitt spjuts skugga, den som opponerar sig min order kommer att förnedras och förödmjukas och den som liknar ett folk tillhör det.”2

Hadîthen består av ett strängt förbud, hot och en varning för liknelse av de otrogna inom deras tal, handlingar, klädsel, högtider, dyrkan och allting annat som är typiskt dem och ej föreskrivet eller godkänt för oss.

12:104

2Ahmad (3/50).