Straffet i graven drabbar kropp och själ

Fråga: Drabbar straffet i graven själen eller både själen och kroppen? En människa kan ju dö i ödemarken, slitas sönder av rovdjur och dylikt utan att begravas.

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att gravens åtstramning drabbar varenda en. Den varierar dock och kan vara mycket och lite. Det hände vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) som Sa´d bin Mu´âdh som var en av de bästa följeslagarna och ledare för al-Aws. När han hade dött berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att änglarna bar på honom och att Allâhs tron skakade på grund av hans död. Trots det stramade graven åt honom när han lades däri. an-Nasâ’î rapporterade via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Detta är mannen som tronen rörde på sig för och som himlens portar öppnades för och som bevittnades av 70.000 änglar. Han blev åtstramad för att sedan bli släppt.”

Det spelar ingen roll om människan dör på land, i havet, blir uppätet av rovdjur, blir uppbränt eller omkommer i ett bakhåll. Om hon förtjänar att straffas i graven kommer hon tveklöst att straffas.

Autentiska hadîther bevisar att straffet och belöningen i graven är ett faktum för var och en som förtjänar dem. Allâh (´azza wa djall) är kapabel till allt. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade:

”De straffas nu, men de straffas inte för något stort. En av dem brukade inte skydda sig mot urin. Den andre brukade skvallra.”

Sedan bad han om ett grönt palmblad, delade det i mitten och sade:

”Förhoppningsvis kommer det att underlättas för dem så länge det inte torkar.”

Straffet i graven drabbar både själen och kroppen. Ibland kan det drabba endast själen. I princip drabbar det både själen och kroppen. Vi ber Allâh att Han skyddar oss och er mot straffet i graven och får oss och er att göra goda handlingar. Och Allâh vet bättre.