Straffet i graven är ett faktum

295 al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) sade om versen:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna världen och i det kommande livet.”1

”Denna vers uppenbarades kring straffet i graven.”2

296 ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En judinna kom och besökte mig och sade: ”Har du hört honom säga något om straffet i graven?”” Jag sade:” ”Vad är straffet i graven för något?” Hon sade: ”Fråga honom.”” När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom, frågade jag honom om straffet i graven. Han sade: ”Straffet i graven är ett faktum.” Han bad aldrig under natten, utan jag hörde honom be om skydd mot straffet i graven.”3

297 ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till mig och sade: ”Jag har sett hur ni prövas i era gravar på samma sätt som ad-Dadjdjâls prövning.” Jag hörde honom säga: ”Allâh, jag söker skydd hos Dig mot straffet i graven och jag söker skydd hos Dig mot straffet i Elden.”4”

298 Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni inte hade dött, skulle jag bett Allâh (´azza wa djall) låta er höra straffet i graven.”5”

299 al-Barâ’, eller Abû ´Ubaydah (radhiya Allâhu ´anhumâ), sade om versen:

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

”Innan de får smaka det eviga straffet skall Vi helt visst låta dem smaka det närliggande straffet.”6

”Det vill säga straffet i graven.”

300 Hur onda är inte de som förnekar dessa hadîther! De har farit långt vilse och gått en klar förlust.

114:27

2al-Bukhârî (4699).

3Muslim (5804).

4al-Bukhârî (1049), Muslim (903) och Mâlik (1/187).

5Muslim (2868), Ibn Hibbân (3131) och Ahmad (3/175).

632:21