Straffet för att motarbeta makthavarna och egga mot dem

Makthavaren kan motarbetas på flera sätt. Vissa är värre än andra. Likaså kan medborgarna upphetsas mot dem på olika sätt.

Om en person manar till att makthavaren motarbetas eller eggar människorna mot honom, kan makthavaren straffa honom på ett lämpligt sätt med slag, fängelse, utvisning eller liknande. Motverkan och upphetsning hör till de största orsakerna bakom uppror som i sig hör till de värsta brotten. Därför har allting som leder till det samma dom. ash-Shawkânî sade:

”Det är obligatoriskt att hindra den motarbetande personen. Antingen slutar han med det eller också förtjänar han att straffas på ett hårt sätt och separeras från den som kämpar för motarbetandet. Det kan ske med fängelse och annat. Ty han gör en allvarlig synd och kämpar för att sprida kaos så människor dödas och helgder vanhedras. Denna motverkan är ett exempel på olydnad mot ledaren. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som låter bli att lyda ledaren kommer på Domedagen utan något argument. Den som dör efter att ha skilt sig från samlingen, dör den hedniska tidens död.””1

Ibn-ul-Azraq nämnde några fel som medborgarna faller i i samband med makthavarens rättigheter:

”Den andra motsägelsen: Förtal av makthavaren. Detta beror på två orsaker:

1 – Det är rena motsatsen av den obligatoriska uppskattningen och högaktningen som tillkommer honom. Det har sagts att det hör till uppskattningen av Allâh att uppskatta makthavaren, oavsett om han är rättvis eller orättvis. as-Sâhib bin ´Abbâd sade:

”Det är obligatoriskt för varenda en att respektera makthavaren.”

2 – Sysselsättning med förtal av makthavaren leder till att han förtrycker medborgarna som ett straff för denna motsättning. Det sägs att Allâh har sagt i vissa, tidigare Skrifter:

”Jag är Allâh, maktens innehavare. Kungarnas hjärtan är i Min hand. Den som lyder Mig, får dem som en nåd från Mig. Den som är olydig mot Mig, får dem som ett straff från Mig. Sysselsätt er inte med att förtala kungarna. Se istället till att ångra er, så skall Jag låta dem vara med er.”

Den tredje motsägelsen: Att man ger sig in i något som är specifikt för honom. Till de största förstörelserna hör att ändra på det onda med handen på ett sätt som är specifikt för honom.

Vi har redan nämnt hur man snabbt skall ta tag i dem som tenderar till detta och visar tendens till det, även om deras strävan skulle vara förgäves och misslyckad.”2

Härmed vet man att det är en dödlig sjukdom att egga medborgarna mot makthavaren. Det är obligatoriskt att snabbt utrota den så att den inte blir för allvarlig så att dess vidrighet sprider sig. Då är katastrofen ett faktum, men då är allting redan försent.

Därför måste alla människor vara enade om att sätta stopp för människorna som motverkar makthavaren och arbetar för prövningar. De skall omplaceras och utvisas från samhället beroende på var och en. Det är en av de bästa handlingarna som närmar en Allâh (ta´âlâ). Ty denna handling avvärjer en stor ondska och släcker en blind prövning. Vi ber om Allâhs skydd från all synlig och dold prövning och det är endast Han som skyddar från dem.

Vi ber Allâh via Hans sköna namn och upphöjda egenskaper och berömvärda handlingar att Han tryggar oss i våra länder och rättar till våra ledare och dem som har fått ansvar över oss.

1 as-Sayl al-Djarrâr (4/513).

2 al-Badâ’i´(2/45).