Straffens olika nivåer i helvetet

Muslim rapporterade från Samurah bin Djundub som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vissa kommer att nås av elden upp till anklarna. Vissa kommer att nås av elden upp till knäna. Vissa kommer att nås av elden upp till midjan. Vissa kommer att nås av elden upp till nyckelbenet.”1

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från an-Nu´mân bin Bashîr från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Det mildaste straffet Eldens folk kommer att få, är en man som får två sandaler – eller två skosnören – av eld. De kommer att få hans hjärna att koka på samma sätt som en ångpanna kokar. Han kommer att tro att ingen har fått ett värre straff då han egentligen har fått det mildaste straffet.”2

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som sade:

“Allâhs sändebud! Kommer Abû Tâlib att ha någon nytta av att ha skyddat dig och blivit arg för din skull?” Han sade: ”Ja. Han är i Elden som når upp till anklarna. Hade det inte varit för mig, skulle han ha varit i den lägsta nivån av Elden.”3

Muslim rapporterade från Ibn ´Abbâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Abû Tâlib kommer att få det mildaste straffet av Eldens folk. Han kommer att  ha på sig två sandaler som kommer att få hans hjärna att koka.”4

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och när han ser ned, ser han [vännen] mitt i Elden.”5

Ibn Mas´ûd kommenterade versen och sade:

“Han kommer titta ned för att därefter säga till sina vänner [i paradiset]: “Jag såg hur deras skallar kokade.”6

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och när de kastas i det hör de det rossla och ryta, kokande av vrede.”7

Mudjâhid kommenterade och sade:

“Det kommer att koka dem på samma sätt som ett fåtal korn kokas i en stor mängd vatten.”8

Sufyân ath-Thawrî sade om samma vers:

“Det kommer att koka dem på samma sätt som ett fåtal korn kokas i en stor mängd vatten.”9

Muslim rapporterade från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Detta livs mest förmögne person från Eldens folk kommer att föras fram. Därefter kommer han att doppas en gång i Elden. Sedan kommer det att sägas till honom: “Människa! Har du någonsin sett någonting bra? Har du någonsin varit med om någonting bra?” Då säger han: “Nej, Herre, jag svär vid Allâh!”10

Håll fast vid din kunskap att Eldens folk får olika typer av straff beroende på deras handlingar som de förtjänar Elden med. Allâh (ta´âlâ) sade:

“För var och en skall [straffet] svara mot hans handlingar.”11

Dessutom sade Allâh:

“En motsvarande lön.”12

Ibn ´Abbâs sade:

“Det vill säga en lön som motsvarar deras handlingar.”

En person som faller i svår otro och sår fördärv på jorden och manar till otro straffas inte på samma sätt som den som inte gör det. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Över alla dem som förnekade sanningen och som hindrade [andra] att följa Allâhs väg skall Vi hopa straff på straff för all den skada de har åstadkommit.”13

Detsamma gäller de muslimska syndarna. Även de straffas i Elden utmed sina handlingar. De som är skyldiga till små synder straffas inte på samma sätt som dem som är skyldiga till stora synder. Likaså kan vissas straff lindras tack vare goda handlingar eller andra anledningar. Sålunda kommer vissa av dem att dö i Elden, vilket vi kommer att komma fram till längre fram – om Allâh (ta´âlâ) vill.

1 Muslim (2845).

2 al-Bukhârî (6566) och Muslim (213).

3 ibid. (3883) och (209).

4 Muslim (213).

5 37:55

6 az-Zuhrî (1/392) av al-Hannâd.

7 67:7

8 ibid. (319).

9 ibid. (319).

10 Muslim (2807).

11 6:132

12 78:26

13 16:88