Straff och dom förutsägs

Hesekiel 7:1

http://www.bibeln.se/las/2k/hes

https://www.bible.com/bible/166/EZK.7.SVEN

7 1Herrens ord kom till mig: 2Människa! Så säger Herren Gud till Israels land:

Slutet har kommit, slutet har kommit

för jordens fyra hörn.

3Slutet är över dig nu,

jag släpper lös min vrede mot dig.

Jag skall döma dig för dina gärningar,

låta dig plikta för det vidriga du gjort.

4Jag skall inte visa dig förskoning,

inte barmhärtighet.

Jag skall låta dig plikta för dina gärningar,

för allt det vidriga du gjort.

Då skall ni inse att jag är Herren.

5Så säger Herren Gud:

Olycka skall följa på olycka.

6Slutet har kommit, slutet har kommit.

Slutet är över dig.

7Undergången nalkas,

den nalkas dig som bor i landet.

Tiden är inne, dagen är nära –

förvirring, inga glädjerop på bergen.

8Snart skall jag tömma min vrede över dig,

släcka min harm på dig.

Jag skall döma dig för dina gärningar,

låta dig plikta för det vidriga du gjort.

9Jag skall inte visa förskoning,

inte barmhärtighet.

Jag skall låta dig plikta för dina gärningar,

för allt det vidriga du gjort.

Då skall ni inse att det är jag, Herren,

som har slagit er.