Största kampen är profeternas kamp

Segern är många gånger i hamn när sanningen och dess anhängare råder med bevis och belägg mot Allâhs fiender bland extrema Ahl-ul-Bid´a, de vilsna, hycklarna, hedningarna och de otrogna från Bokens folk och andra. Ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa och frukta så att det går er väl i händer. Den största kampen är profeternas kamp som är i form av kall och förkunnande.

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sa att många människor förkunnar men att det endast är sändebudens sanna efterträdare som förkunnar Sunnah. Inget slår så hårt mot fiendernas halsar som den förkunnade Sunnah. Att Sunnah förkunnas och att man härdar med den och håller stabilt fast vid den slår hårdare än svärden för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak. Flera av Salafs imamer brukade säga så. De dyrkade Allâh på det viset. De härdade för att förkunna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och stred mot innovationer och alla typer av Ahl-ul-Bid´a. De härdade och klargjorde och förkunnade sanningen och varnade för falskheten och innovationerna.

Jag varnar er för att lyssna på de som töjer på gränserna – Mumayyi´ah – de vilsna och dem som försvarar falskheten, innovationerna och Ahl-ul-Bid´a. De har grundat principer och metodiker till det av den anledningen att kriga mot Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Var försiktiga med denna konspiration och usla plan som stammar från Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl.