Största beviset för att Evangeliumiet är obevarat

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Från versen förstår vi att både Qur’ânen och Sunnah bevaras av Allâh. Dock vet alla att det finns svaga och påhittade hadîther. Hur kombinerar vi Allâhs ord med det som har hänt Sunnah? Vissa nasaréer lägger fram detta tvivel för att Qur’ânen kan förvanskas liksom Sunnah har förvanskats. Hur kan Sunnah vara bevarad om den har förvanskats? Hur avvisar ni dessa tvivel?

Svar: För det första måste du veta att inte ens islams profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), än mindre en lärd, lyckas övertyga alla otrogna om alla islamiska detaljer. Islam har grundläggande frågor och från dessa grundläggande frågor uppstår tusentals förgreningsfrågor. Den som inte betror grunden kan inte heller betro förgreningen. Att en otrogen lägger fram detta tvivel är bara värdelöst, ty hans tvivel härrör från otro och inte från tro. Därför ska inte en muslim, framför allt inte en ignorant, lyssna till otrognas tvivel utan studera sann kunskap under de lärde.

För det andra säger de lärde att formuleringar bär på betydelser. Den gamle poeten, som visserligen var otrogen men klok, sade:

Talet ligger i hjärtat

tungan bara bevisar vad som finns i det

Så när Allâh eller Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger något, består deras ord av betydelser. Det är ett faktum alla människor, såväl muslimer som otrogna, vet. Inte ens otrogna kan dementera betydelsen av Allâhs ord:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”

Framför allt inte om de utgår från den gamla arabiska prosan:

Saker klargörs via deras motsatser

Om de jämför sitt Evangelium med Qur’ânen, märker de hur Evangeliumiet bestod av sjuttio evangelier som de sedermera reducerade till fyra evangelier. Det är det största beviset för att deras Evangelium inte är bevarat. Däremot hittar de fram till skrivande stund inget som helst sätt att förtala Qur’ânen varför de ger sig på Sunnah. Med det sagt kan vi avvisa tvivlet.

En muslim som råkar ut för ovanstående tvivel är övertygad om att Qur’ânens bevaring skiljer sig från Sunnahs. Vi frågar honom om han begriper alla verser i Qur’ânen. Han kommer att svara nej. Merparten av verserna då? Han kommer att svara nej. Med andra ord vet han bara lite. Men är även muslimernas lärde okunniga om de betydelserna? Vad tror ni han svarar? Därefter sägs det till honom att hadîther som är svaga enligt honom är inte det enligt de lärde. Såsom Qur’ânens betydelser är bevarade hos de lärde är också autentiska hadîther bevarade hos de lärde och inte bara hos en person. Ibland kan det hända att en lärd utdrar tiotals domar ur en Qur’ân-vers medan lekmän kommer fram till en eller två betydelser från samma vers. Vad ska då sägas om hela Qur’ânen? Därför kan man inte säga att hela samfundet har gått miste om dem utan i så fall bara vissa individer. Detsamma kan sägas om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska hadîther. De är bevarade i samfundets bröst, men inte av en enda individ. Mycket kortfattat kan det som sägs om Qur’ânens betydelser också sägas om hadîther.

115:9