Större avguderi, ja

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 64

Fråga: Vad är domen för att be den begravde åkalla Allâh för en?

Svar: Den döde kan inte göra det. Sanningen är att det är avguderi att be den döde medla eller åkalla för en. Att be den begravde om åkallan eller medling är otillåtet eftersom det är utom den begravdes makt.

Fråga: Vissa säger att det är Ibn Taymiyyahs konkreta åsikt.

Svar: Ibn Taymiyyahs konkreta åsikt är att handlingen är större avguderi, ja.