Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid…

Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade:

Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall överrösta den andre med sin läsning.”1

1Ahmad (2/36), Ibn Abî Shaybah (2/488), Ibn Khuzaymah (2237) och at-Tabarânî (13527).