Storebror agar syskonen mot moderns vilja

Fråga: Det kan hända att jag agar mina syskon för deras eget bästa. Exempelvis slår jag min lillebror om jag ser honom röka efter att ha avrått honom. Jag slår inte förrän handlingen upprepas. Likaså månar jag om min lillasysters klädsel och anständighet. Men när jag gör så blir min moder arg på mig på grund av kärleken till barnen. På grund av det fortsätter de trotsa och ignorerar det jag säger. Anses jag vara olydig mot min moder?

Svar: Du är inte olydig mot din moder. Du är bra mot dina syskon, du uppfostrar dem. Om hon befaller dig att inte göra så skall du inte lyda henne i det. Ty hon befaller dig att lämna en plikt och korrekt uppfostran. Lyd henne inte i det. Övertala henne och få henne att förstå att det är för deras och deras uppfostrans bästa. Du skall dock inte slå för hårt. Det skall inte göra mycket ont. Det skall vara ett oskadligt slag. Det skall vara högst fem slag.