Store lärde väger tyngre än kallare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 363-365

Fråga: Somliga sätter kallare på samma nivå som de store lärde och i vissa fall till och med prioriterar dem framför de stora lärde när det kommer till åsikter och respekt. De väljer deras åsikter framför de stora lärdes åsikter när det kommer till nutida och metodiska frågor eftersom de är förtjusta i dem. Vad säger ni om det?

Svar: Det är obligatoriskt att döma alla människor utifrån deras nivå. Den som förtjänar något ska få det, och den som inte förtjänar något ska inte heller få det. Måhända kan de lärde som besitter mycken kunskap om föreskriften brista inom dyrkelse, karaktär och uppförande. Det till trots är det obligatoriskt att de bemöts rättvist; de hyllas för sin kunskap och de klandras för sina brister. Det betyder dock inte att de ska baktalas, utan rådas.

Vi ser också hur vissa kallare har energi till kall och att de både har förmåga att påverka och kunskap som gagnar människor. Men vi ser också att kallarna överdriver inom vissa aspekter och att de passionerat drivs till olämpliga företeelser.

Vad alla andra människor beträffar, säger jag till dem att de måste titta på kunskap. Kunskap är grunden. Förmåga att påverka och kalla är något annat. Många människor är okunniga men ändå förmögna att påverka folk när de talar. Därför är det obligatoriskt att ta sin kunskap från berättigade människor. Vissa av Salaf sade:

Denna kunskap är religion. Titta därför vem ni tar er religion ifrån.”1

Det räcker inte att en person är bra på att tala och klarlägga. Därtill är det obligatoriskt att begrunda dennes kunskap och inriktning.

När det kommer till att vissa stora lärde beskylls för att inte förstå nutida frågor, så är det tvivelsutan en lögn och en kunskapslös spekulation. Har de diskuterar med de lärde och insett att de inte fattar nutida frågor? Är berömvärd förståelse förståelsen om de nutida frågorna? Hur många hädare och ateister sitter inte på en makalös kunskap om nutida frågor; är det något som de lovordas för? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”2

Han sade inte ”nutida frågor”. Det är alltså religiös kunskap som är föremål för hyllning. I övrigt är det både människor som dyrkar och högaktar Allâh (´azza wa djall) som begriper sig på nutiden och människor som inte har någon religion alls i hjärtan. Påståendet att de stora lärde saknar kunskap om nutida frågor är alltså osann. Har dessa människor diskuterat med dem för att veta något sådant? Eller är det så att de lärde är tysta för att de anser det vara vist att inte uppvigla människorna mot myndigheterna? Betyder det att de inte begriper nutida frågor? Måhända har de bättre uppfattning om nutida frågor än dessa som är genomsyrade i ämnet.

1Muslim (1/14-15).

2al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).