Stör inte folk med Qur’ân-läsning

Shaykh Taqiyy-ud-Dîn [bin Taymiyyah] sade:

”Den som läser Qur’ânen när människor ber frivillig bön skall inte läsa högt så att han distraherar dem. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut till några av sina följeslagare som bad innan gryningen sade han:

”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall överrösta den andre med sin läsning.”1

Ahmad rapporterade via al-Hârith, från ´Alî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom att läsa Qur’ânen högt innan och efter ´Ishâ’ så att han inte skulle störa hans bedjande följeslagare2.

Hâfidh Abû Mûsâ och andra menar att det hör till etiketterna att inte läsa högt när folk ber, sover eller läser så att de besväras.

1Ahmad (2/36), Ibn Abî Shaybah (2/488), Ibn Khuzaymah (2237) och at-Tabarânî (13527).

2Ahmad (1/88) och Abû Ya´lâ (497). Svag berättarkedja enligt Ahmad Shâkir medan Shu´ayb al-Arnâ’ût menar att den har en autentisk och intygande rapportering hos Ahmad (3/94) via Abû Sa´îd al-Khudrî.