Stolpiller och insulinsprutor under fastan

Fråga: Vad är domen för att ta stolpiller och sprutor som inte är näringsersättande liksom insulinsprutor mot diabetes under dagtid i Ramadhân?

Svar: Jag anser inte att stolpiller eller insulinsprutor bryter fastan. Ty de är inte näringsersättande och har därför inte samma dom som mat och dryck.

Jag skall ge er en regel som speciellt studenterna skall tänka på; om en åsikt säger att en sak bryter fastan medan en annan säger att den inte alls bryter fastan – vilken är korrekt? Åsikten som säger att den inte bryter fastan. Vi får nämligen inte säga att en dyrkan är ogiltig utan ett Sharî´ah-enligt bevis för det. Annars kommer vi att misshandla fastaren och annullera hans fasta och tala om Allâh utan kunskap. Den här regeln skall tillämpas i alla lägen. Om du uppfattar att en åsikt säger att en sak är obligatorisk och en annan att den inte alls är obligatorisk, är den i grund och botten inte obligatorisk. Om du uppfattar att en åsikt säger att en sak är förbjuden och en annan att den inte alls är förbjuden, är den i grund och botten inte förbjuden. Om du uppfattar att en åsikt säger att en sak är annullerande och en annan att den inte alls är annullerande, är den i grund och botten inte annullerande och så vidare.