Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.”

Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” som står för formuleringen.

Det är ett konkret bevis för att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stödde sig på händerna när han reste sig upp. Den åsikten delar ash-Shâfi´î. al-Bayhaqî sade:

Vi har blivit rapporterade att Ibn ´Umar stödde sig på händerna när han reste sig upp. Det gjorde även al-Hasan och andra efterföljare.”

Berättarkedjan är bra.

Abû Ishâq al-Harbî rapporterade med en sund berättarkedja från al-Azraq bin Qays som sade:

Jag såg Ibn ´Umar stödja sig på knytnävarna när han reste sig upp i bönen. Jag sade: ”Såg du Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra så?” Han svarade: ”Ja.”

Denna autentiska Sunnah fordrar att bedjaren lyfter på knäna innan händerna. Det går inte att stödja sig mot marken på något annat sätt. Det passar också in på hadîtherna som förbjuder liknelse vid djur i bönen, speciellt Abû Hurayrahs hadîth som förbjuder att man går ned i Sudjûd likt en kamel. I och med att kamelen går ned med knäna före, ska den bedjande gå ned med händerna före för att skilja sig från kamelen.

Hadîthen bevisar också återhämtningssittningens legitimitet.