Stjärnfallen innan och efter profeten

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/46-47)

Stjärnfall var inget vanligt fenomen innan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes. Inga arabiska profeter nämnde stjärnfall innan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. De började i samband med hans missions begynnelse och var en grund till hans profetskap. Ya´qûb bin ´Utbah bin al-Mughîrah bin al-Akhnas bin Sharîk sade:

De första som uppmärksammade dessa stjärnfall var denna stam Thaqîf. De gick till en av sina män vid namn ´Amr bin Umayyah, som tillhörde de kunnigaste araberna, och sade: ”Såg du inte stjärnfallet?” Han sade: ”Jo. Titta vad för slags stjärnor som faller. Om det är stjärnor som folk leds av på land och hav och som människor använder sig av för att skilja på sommar och vinter för försörjningens skull, innebär de jordens undergång. Och om det rör sig om andra sorters stjärnor, så är det något Allâh (ta´âlâ) planerar för Sin skapelse.”

Ma´mar sade:

Jag sade till az-Zuhrî: ”Fanns det stjärnfall under den förislamiska tiden?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Vad säger du om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

“… och vi försökte komma till de platser där vi brukade lyssna, men den som nu vill lyssna kommer att finna att en flamma av eld ligger i beredskap för honom.”1?

Han sade: ”Stjärnfallen intensifierades i samband med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap.”

Ibn Qutaybah sade:

Det fanns stjärnfall innan hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap, men himlarna var inte alls lika skyddade då. Deras bevakning och stjärnfallen intensifierades efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap.”

Det har också sagts att stjärnor lösgörs för att regna över djävlarna, varvid de återvänder till sina ursprungliga platser – och Allâh vet bättre.

172:9