Stiger och sjunker

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 364-365

1763 – Ahmad berättade för oss: Abû Nu´aym berättade för oss: Jag hörde Sufyân säga:

Tron stiger och sjunker.”

1764 – Jag hörde Ahmad säga: Jag hörde Wakî´ säga:

Tron stiger och sjunker.”

Detsamma sade Sufyân.

1765 – Ahmad berättade för oss: Ibrâhîm bin Shimâs berättade för oss: Jag hörde Djarîr bin ´Abdil-Hamîd säga:

Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.”

1766 – Ahmad berättade för oss: Ibrâhîm bin Shimâs berättade för oss:

Jag frågade Baqiyyah bin al-Walîd och Ibn ´Ayyâsh och de svarade: ”Tron består av tal och handling.”

1767 – Ahmad berättade för oss: Sufraydj bin an-Nu´mân berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för oss: Mâlik brukade säga:

Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.”

1768 – Ahmad berättade för oss: Ibrâhîm bin Shimâs berättade för oss: Jag frågade Abû Ishâq al-Fazârî:

Består tron av tal och handling?” Han sade: ”Ja.”

Han berättade också att han hörde Ibn-ul-Mubârak säga:

Tron består av tal och handling.”

1769 – Jag hörde Ahmad säga:

Yahyâ bin Sa´îd (det vill säga al-Qattân) sade att tron består av tal och handling.”