Stiftelse till moské som huserar grav

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: I vårt land har vi en känd sed som går ut på att donera stiftelser till moskéer. Det finns dock människor som för det ändamålet särskiljer en moské som huserar en grav, ty de anser att belöningen i den moskén är större. Ska donationer till denna moské bibehållas…

Svar: Det är en hednisk stiftelse och ingen from sådan. Ett villkor för en stiftelse är att den är from. Stiftelser till moskéer som huserar gravar är ogiltiga. Det är ingen from stiftelse.