Stiftad bil ämnad för kallet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: En man har skänkt sin bil i stiftelse i kallets namn. Syftet är att kallare ska nyttja bilen för att kalla. Är det korrekt och anses det vara stiftelse?

Svar: Detta går tillbaka till den kontrovers som är relaterad till stiftelse av mobila saker. En bil är ju mobil. Han får istället skänka den i välgörenhet, det är inga problem. Sådant kallas för välgörenhet och inte stiftelse. Därför får mottagaren sälja saken efter att den förlorat sin funktion. En stiftelse går inte att sälja.